Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych w ramach Sklepu internetowego MYMOTO Polska prowadzonego pod adresem: https://mymoto.com.pl/ (dalej jako: „Sklep”), zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

KIM JESTEŚMY?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest właściciel Sklepu MYMOTO Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 18, kod pocztowy 31-323, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000858103, o kapitale zakładowym 5 000.00 zł, NIP 9930678244, REGON 386981740 (dalej jako "Administrator" lub "MYMOTO Polska").

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

W trakcie korzystania ze Sklepu mogą być zbierane różnego rodzaju dane osobowe, w zależności od tego, z jakich funkcjonalności Sklepu będziesz korzystać. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji zostaniesz poproszony o podanie następujących danych osobowych: obowiązkowo imię, nazwisko, dane adresowe, e-mail, numer telefonu, a dodatkowo dobrowolnie inny adres wysyłki. Jeżeli zakupu dokonasz jako firma ( również przy wystawieniu faktury VAT) obowiązkowo musisz podać nazwę firmy, numer NIP, dane adresowe. 
Jeżeli zdecydujesz się na założenie w sklepie konta w procesie rejestracji będziesz poproszony o podanie tylko adresu e-mail i ustawienie indywidualnego hasła. Przed dokonaniem pierwszego zakupu w sklepie obowiązkowo musisz uzupełnić imię, nazwisko, dane adresowe, e-mail, numer telefonu, a dodatkowo dobrowolnie inny adres wysyłki. Jeżeli zakupu dokonasz jako firma ( również przy wystawieniu faktury VAT) obowiązkowo musisz podać nazwę firmy, numer NIP, dane adresowe. Powyższe dane możesz również podać podczas składania pierwszego zamówienia w Sklepie. Dodatkowo gromadzimy dane o twoich wszystkich zakupach w Sklepie.

W JAKIM CELU, JAK DŁUGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na Twoją rzecz, aż do momentu likwidacji Konta na Twoje żądanie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 • realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Sklepu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Ty możesz mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Twoim Koncie, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;
 • wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Administratora - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną Twoją zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji, – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie https://mymoto.com.pl/, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w Twoim Koszyku oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 

CZY MUSISZ PODAĆ NAM TWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez MYMOTO Polska usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie. 

 

KOMU PRZEKAZYWANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • organom państwowym oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa,
 • innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, m.in. , firmom transportowym, dostawcom usług IT, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi płatnicze, podmiotom świadczącym usługi marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako Administratora poleceniami,
 • pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarłeś z Administratorem

W każdym przypadku, gdy przekazujemy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi RODO. Niektórzy z naszych partnerów mogą czasowo transferować Twoje dane na tereny krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poza Europejskim Obszarem Gospodarczym dane są przetwarzane jednakże wyłącznie na terenie państw, które zapewniają odpowiedni stopień bezpieczeństwa w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO.

 

JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU  Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Pamiętaj, że masz prawo do:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania Twoich danych osobowych,
 • usunięcia Twoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

 

CZY TWOJE DANE OSOBOWE SĄ BEZPIECZNE?

Sklep gwarantuje Tobie poczucie pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie ze Sklepu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych.

Informujemy, że w ramach Sklepu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Tobie bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Twoim urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, abyś przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

JAKĄ MAMY POLITYKĘ ODNOŚNIE PLIKÓW COOKIES?

Sklep zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies, tzw. „ciasteczka” to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane w przeglądarce internetowej, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie ze Sklepu. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego się łączysz. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego Sklepu, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzystasz, do Twoich potrzeb. Zapamiętując Twoje preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do Ciebie reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy MYMOTO POLSKA Sp. z o.o.w celu optymalizacji działań.

Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 • prawidłowej obsługi Sklepu i uproszczenia procesu zakupowego (np. utrzymanie sesji klienta po zalogowaniu, zapamiętanie dokonanych zakupów, zapamiętanie aktualnej zawartości koszyka, identyfikacja klienta);
 • działań reklamowych oraz marketingowych, także prowadzonych przez współpracujące z nami sieci reklamowe; w tym dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do jego preferencji, zainteresowań, danych demograficznych (wiek, płeć) oraz lokalizacyjnych;
 • tworzenia statystyk oglądalności Serwisu oraz zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu w celu ulepszenia jego struktury i zawartości, a także analizowania skuteczności prowadzonych działań reklamowych i marketingowych;
 • integracji strony Sklepu z usługami zewnętrznymi, takimi jak m.in. Facebook czy Google+ (np. aktywne zalogowanie w usłudze, wyświetlanie listy znajomych również lubiących tą stronę na Facebook’u, itd.)

Wszystkie pliki cookies wykorzystywane przez nasz Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki tego typu są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki użytkownika Serwisu, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane, także po zakończeniu korzystania z Serwisu i służą do przechowywania informacji ułatwiających późniejszy dostęp do Serwisu (hasło, login), co przyspiesza i ułatwia korzystanie z naszego Sklepu internetowego.

W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są zwyczajowo dostępne w zakładce „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystacie. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Twoim Urządzeniu może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Sklepu.

JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SKLEPEM ODNOŚNIE PRZETWARZANIA TWOICH  DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@mymoto.com.pl lub pisemnie na adres:

MYMOTO Polska Sp. z o.o.
ul. Opolska 18
31-323 Kraków

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl